کاتالوگ الکترونیکی هوشمند، اسمارت کاتالوگ

اسمارت کاتالوگ: امروزه با گسترش استفاده از دنیای الکترونیک و اینترنت ، استفاده از رسانه های سنتی کمتر به چشم می خورد. رسانه های پررونق قدیمی مثل بیلبورد ها و آگهی نامه ها و … از اولویت استفاده و کاربرد خارج شده اند. کاتالوگ های چاپی هم از این تغییرات …